Imaginea 5: indepartarea masei

Imaginea 5: indepartarea masei – Imaginea 5 din 6

Închide vorhergehendes Bild nächstes Bild

Imposibilitate de ouare la un boa constrictor

Imaginea 5: indepartarea masei

<table cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" style="width:100%" class="customTableNoBorder"><tbody><tr><td style="width:48%;vertical-align:top">Intr-o clinic&#259; veterinar&#259;  a sosit un &#351;arpe boa constrictor cu urm&#259;toarea problem&#259;: dup&#259; f&#259;tare, proprietarul a observat o umfl&#259;tur&#259; in apropierea cloacei.  Acesta s-a hotarat s&#259; îl aduc&#259; la clinic&#259; dup&#259; ce modificarea persista de mai bine de 4 s&#259;ptamâni.<br/></td><td style="width:25px"><br/></td><td style="width:48%;vertical-align:top"><br/></td></tr><tr><td style="width:48%;vertical-align:top" rowspan="1"><p>La examenul clinic acesta avea o stare bun&#259;, ar&#259;tând un comportament f&#259;r&#259; modific&#259;ri &#351;i o greuate de 1,49 Kg.  <br/><br/> Examenul mucoaselor aparente &#351;i a cavit&#259;&#355;ii bucale a rezultat f&#259;r&#259; modific&#259;ri patologice. <br/><br/> Aproximativ la 10 cm cranial de cloac&#259; se poate observ&#259; o umfl&#259;tur&#259; de dimensiunea unui ou de g&#259;in&#259;, la palpare fiind îndurat&#259; &#351;i nedureroas&#259;  Presupusa leg&#259;tur&#259; cu fenomenul de parturi&#355;ie este confirmat&#259; radiologic. </p><h2><br/></h2><p> <br/><br/></p></td><td style="width:25px" rowspan="1"><br/></td><td style="width:48%;vertical-align:top" rowspan="1"><br/></td></tr><tr><td style="width:48%;vertical-align:top" rowspan="1"><p>Pe imaginea radiologic&#259;  se poate recunoa&#351;te o mas&#259; radioopac&#259;, iar cranial de aceasta se poate observa  coloana vertebral&#259; a unui pui nef&#259;tat. <br/></p><p>Animalul a fost preg&#259;tit de opera&#355;ie cu (Marbocyl ®) in doz&#259; de 10 mg/Kg si perfuzat subcutan cu o solu&#355;ie de 0,9 % NaCl. <br/><br/> Pentru sedare s-a folosit ketamin&#259; 10% in doz&#259; de 20 mg/Kg. Dup&#259; 10 minute s-a putut constata o calmare evident&#259; a animalul. Pentru anestezie s-a folosit anestezia inhalatorie cu un amestec de Isofluran &#351;i oxigen, animalul fiind in prealabil intubat (Imaginea 3) </p></td><td style="width:25px" rowspan="1"><br/></td><td style="width:48%;vertical-align:top" rowspan="1"><br/></td></tr><tr><td style="width:48%;vertical-align:top" rowspan="1">Dup&#259; incizia pielii si deschiderea cavit&#259;&#355;ii abdominale, luând in considerare imaginea radiologic&#259; si examenul clinic s-a eviden&#355;iat o mas&#259; de culoare maronie &#351;i indurat&#259;(Imaginea 4). Aceasta a putut fi îndep&#259;rtat&#259; f&#259;r&#259; probleme. Sutura uterului s-a realizat un un fir u&#351;or resorbabil de grosime 5/0.  <br/><br/>Cranial de aceast&#259; forma&#355;iune s-a îndep&#259;rtat in totalitate te&#351;utul necrozat (Imaginea 5), iar dup&#259; o cl&#259;tire cu solu&#355;ie steril&#259; de NaCl s-a suturat plaga cu un fir monofilament, neresorbabil de grosimea 3/0. <br/> <br/></td><td style="width:25px" rowspan="1"><br/></td><td style="width:48%;vertical-align:top" rowspan="1"><br/></td></tr><tr><td style="width:48%;vertical-align:top"><p>În timpul opera&#355;iei &#351;arpele a fost înc&#259;lzit un baterii cu ap&#259; cald&#259;, iar în faza de trezire acesta a fost perfuzat SC cu o solu&#355;ie cald&#259;. În plus acesta a fost legat&#259; la instala&#355;ie de oxigen pân&#259; au reap&#259;rut reflexele, fiind apoi extubat. <br/></p></td><td style="width:25px"><br/></td><td style="width:48%;vertical-align:top"><br/></td></tr><tr><td style="width:48%;vertical-align:top"><p>Tratamentul postoperator a constat  în administrarea de marbofloxacin&#259; în doz&#259; de 10 mg/Kg o data pe zi, timp de 4 zile. Hr&#259;nirea s-a reluat progresiv timp de o s&#259;pt&#259;mân&#259; postoperator. Starea clinic&#259; a pacientului este bun&#259;, iar faza recuperatoare a decurs din spusele proprietarului f&#259;r&#259; probleme. Se recomand&#259; scoaterea firelor de sutur&#259;  la 6-8 s&#259;pt&#259;mâni postoperator.  <br/></p></td><td style="width:25px"><br/></td><td style="width:48%;vertical-align:top"><br/></td></tr></tbody></table>

Arată articolul Pornește slideshow
Preview:
Preview: boa-constrictor
Preview: image_2
Preview: image_3
Preview: image_4
Preview: image_5
Preview: image_6