Rolul medicilor veterinari în microciparea animalelor de companie

(12.01.2012) Ca medici veterinari, trebuie să cunoşteţi legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte paşaportul canin şi implantarea microcipului.

În rândurile de mai jos veţi găsi câteva informaţii despre obligativitatea posesorilor de animale de companie de a se prezenta la medicul veterinar pentru metodele de identificare ale animalelor. Articolul este preluat din publicaţia dedicată posesorilor, „Ghidul animalelor de companie”.

Paşaport canin

Paşaport canin Dacă veţi ieşi din ţară însoţit de companion, va trebui să aveţi pentru el un paşaport internaţional valabil atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru ţările terţe. La fel de important este faptul că, începând cu 2012, toate animalele de companie trebuie să aibă microcipuri sub piele introduse de medicul veterinar.

Dr. Liviu Harbuz DVM PhD MS, medic veterinar, General Manager - Spitalul Veterinar Ilioara - 0742.333.333; Vicepreşedintele Colegiului Medicilor Veterinari din România, preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari Bucureşti

O dată cu implantarea microcipului se întocmeşte un carnet de sănătate valabil pe plan naţional sau un pa¬şaport internaţional (carnet internaţional de sănătate) eliberat şi parafat de medicul veterinar. Dacă aveţi car¬nete vechi de sănătate, acestea trebuie preschimbate în carnete valabile pe teritoriul naţional al României sau în paşapoarte internaţionale, în cazul în care animalul circulă în afara ţării, înseriate de Colegiul Medicilor Vete¬rinari şi eliberate de medicii veterinari de liberă practică, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

Rolul cipului

Fixarea unui microcip în corpul animalului de com¬panie reprezintă o metodă de identificare şi înregis¬trare a animăluţului sau a locului unde se află acesta la un moment dat, microcip valabil pentru ţările care au funcţional un sistem GPS (microcip detectabil din satelit). Microcipul se inoculează sub piele cu ajutorul unei seringi.

Codul este unic, format din cincispreze¬ce caractere şi este trecut obligatoriu în carnetul de sănătate sau paşaportul internaţional al animalului şi apoi înregistrat într-o bancă centrală de date admi¬nistrată de Colegiul Medicilor Veterinari din România.

Legislaţia în vigoare

Trebuie să ştiţi următoarele:

  • Acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân şi a celor ce urmează să fie daţi spre adopţie se efectuează numai după identificarea şi înregistra¬rea acestora.
  • Aveţi obligaţia de a înregistra companionul în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân adminis¬trat de medicul veterinar de liberă practică, organi¬zat în condiţiile legii.
  • Unităţile medical-veterinare înregistrate în Re¬gistrul Unic al Colegiului Medicilor Veterinari, care efectuează acţiunea de microcipare a câinilor, au obligaţia de a comunica, în termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip.
  • Numărul microcipului este trecut de medicul veterinar, în mod obligatoriu, în carnetul de sănăta¬te sau în paşaportul internaţional al câinelui.
  • Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân este gestionat de Colegiul Medicilor Veterinari din Ro¬mânia prin sucursalele judeţene. Aceste date vor fi raportate periodic şi obligatoriu DSVSA-urilor (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Controlul Alimentelor) şi ANSVSA-ului (Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimente¬lor) pentru înscrierea lor în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare al Animalelor.
  • Identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân este obligatorie, iar costurile sunt suportate de aparţinătorul animalului.
  • Toate aceste proceduri sunt valabile şi în cazul felinelor (pisicilor).

Paşaportul internaţional

Pentru a călători în UE sau în ţările terţe alături de animale de companie trebuie să aveţi un pa¬şaport internaţional tip al companionului (model autentificat de Comisia Europeană), în care trebu¬ie să fie evidenţiată obligatoriu vaccinarea antira¬bică cu o lună (30 de zile) înainte de data plecării, deparazitarea internă şi externă, microciparea şi înregistrarea, viza medicală (animal clinic sănătos) şi “certificatul sanitar-veterinar de transport inter¬naţional”, eliberat de către medicul oficial DSVSA, având număr unic de înregistrare.

Paşaportul internaţional este un document unic editat numai în baza modelului legiferat de Comisia Europeană, purtând însemnele Uniunii Europene, costă în jur de 50 de euro şi este emis numai de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.  Sunt câteva ţări care au un regim special în ceea ce priveşte călătoriile alături de animale de companie. Până la sfârşitul anului 2011, Irlanda, Malta şi UK acceptau şi tatuajul, dar începând cu 2012, această modalitate de identificare nu va mai fi valabilă.

Marea Britanie, Malta, Suedia, Ir¬landa solicită înscrierea în paşaport a rezultatului obţinut în urma testului serologic pentru stabi¬lirea titrului de anticorpi antirabici autentificat printr-un buletin de Laborator de referinţă (labo¬rator de diagnostic sanitar-veterinar de referinţă rescunoscut la nivel UE). În România, laboratorul de referinţă autorizat pentru efectuarea titrului de anticorpi este IDSA (Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală din Bucureşti). Recoltarea probelor şi evaluarea rezultatelor privind nivelul titrului de anticorpi vaccinali impune un anumit nivel al titrului de anticorpi pentru acceptarea animalelor respective în ţările de destinaţie.

Italia nu primeşte pe teritoriul său animale mai mici de 3 luni (în România, vaccinarea antirabică este obligatorie pentru animalele cu vârstă mai mare de 3 luni) sau care sunt vaccinate de mai puţin de 30 de zile. În ţările terţe UE se circulă cu paşaportul internaţional complet, însoţit de un certificat sanitar-veterinar eliberat de medicul oficial DSVSA cu minim 24 de ore înainte de părăsirea ţării de destinaţie (România).

  • Revin cu precizarea că toate aceste proceduri sunt valabile şi pentru feline sau alte carnivore.
  • Manopera de microcipare este un act medical veterinar chirurgical conform legislaţiei europene.


Mai multe Ştiri

Ordin pentru modificarea și completarea normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân

Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea
câinilor cu stapân aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014.
Citește mai mult

CMVRO

Regulamentul de organizare Congres Medici Veterinari

Regulamentul de organizare și desfășurare a celui de-al VIII-lea Congres National al Medicilor Veterinari și a Adunărilor Generale ale Medicilor Veterinari.
Citește mai mult

CMVRO

Adresa ANSVSA nr. 2734/24.05.2016

Adresa ANSVSA - posibilitatea modificarii si completarii Ordinului ANSVSA 16/2010 - obtinerea autorizatiei sanitar - veterinare pentru targurile de animale vii.
Citește mai mult

CMVRO

Congres AVER în colaborare cu World Equine Veterinary Association

Congresul va avea loc în perioada 15-17 aprilie la FMV Cluj Napoca.
Citește mai mult

CMVRO

Adresa ANSVSA ref. modificare Anexa HG. nr. 1214

Adresa ANSVSA referitoare la modificarea Anexei HG. nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau atlfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.
Citește mai mult

CMVRO

Adresa ANSVSA ref. modificare și completare Ordinul 40

Adresa ANSVSA referitoare la modificarea și completarea ordinului 40 din 2010 privind aprobarea Normei Sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor.
Citește mai mult

CMVRO

Adresa ANSVSA ref. ordinul 83

Adresa ANSVSA referitoare la ordinul nr. 83/2014 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de întregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar.
Citește mai mult

Ştiinţa

Companii

Internaţional

Literatură