Propuneri CMVRO pentru circulatia produselor medicinale veterinare

(27.07.2012) CMVRO a propus ANSVSA modificarea si completarea ordinului 184/2006 cu urmatoarele aspecte:

 1. Modificarea modelului de prescriptie medicala veterinara care sa contina si urmatoarele elemente:numarul unic al cabinetului medical veterinar acordat de CMVRO, codul exploatatiei pentru animalele de ferma, stampila unitatii medicale veterinare.
 2. Emiterea prescriptiei medicale doar de catre medicii care lucreaza in unitatile de asistenta veterinara organizate conform legii 160/1998, precum si de catre medicii veterinari care isi desfasoara activitatea in clinicile veterinare universitare.
 3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar intocmeste lista  tuturor produselor medicinale veterinare aflate in curs de reautorizare, precum si lista  produselor medicinale veterinare inregistrate prin procedura centralizata de catre Agentia Europeana a Medicamentului, care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala, si o publica pe site-ul ICBMV.
 4. Medicii veterinari care au eliberat prescriptii medicale veterinare cu regim special vor mentiona seria si numarul acestora in registrul de consultatii si tratamente.
 5. Medicii veterinari care prescriu produsele medicinale veterinare trebuie sa detina parafa conform modelului prevazut la art. 54 alin (1) din Statutul Medicului Veterinar publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 147/2011 si atestat de libera practica valid.
 6. Pentru exploatatiile comerciale de animale, prescriptiile medicale cu regim special se elibereaza numai de catre  medicii veterinari din cadrul unitatilor de asistenta medicala veterinara organizate conform legii, care au incheiate contracte de prestari servicii medicale veterinare cu exploatatiile respective. 
 7. In cazul tratarii unui numar mai mare de animale si cu acelasi diagnostic, prescriptia medicala se elibereaza pentru toate animalele, mentionandu-se numere matricole. 
 8. Daca nu pot fi trecute toate numerele matricole pe formularul de prescriptie medicala, la rubrica Numarul/Numerele de identificare se va completa cu mentiunea: "vezi registrul de consultatii numarul/data".
 9. Scaderea din gestiunea exploatatiei comerciale, inclusiv din fisa de magazie, a  produsului medicinal veterinar utilizat, se efectueaza pe baza prescriptiei medicale veterinare si a mentiunilor din registrul de consultatii si tratamente.
 10. Formularele cu regim special sunt utilizate obligatoriu de catre medicii veterinari pentru prescrierea urmatoarelor produse medicinale veterinare :
  a) care se administreaza animalelor de la care se obtin produse alimentare, inclusiv ecvideelor
  b) care se administreaza animalelor de companie, cu exceptia topicelor.
 11. Formularele cu regim special pentru prescriptiile medicale se tiparesc potrivit modelului din anexele nr. 1 si 2 si se prezinta doar in carnete de cate 50 de file bicolore (total 100 de file).
 12. Consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Colegiului Medicilor Veterinari vor tipari formularele de prescriptie medicala cu regim special, cu serii si numere alocate unitar de catre Colegiul Medicilor Veterinari.


Mai multe Ştiri

CMVRO

Congres AVER în colaborare cu World Equine Veterinary Association

Congresul va avea loc în perioada 15-17 aprilie la FMV Cluj Napoca.
Citește mai mult

CMVRO

Hotărârea nr. 66 din 10.12.2015

"Proiectul Perfecționarea resurselor umane din medicina veterinară".
Citește mai mult

CMVRO

Hotărârea nr. 63 din 10.12.2015

Modificare "Lista bolilor incurabile la câine".
Citește mai mult

Răspuns la solicitarea Asociației Crescătorilor de Albine din Romania referitoare la comercializarea produselor medicinale veterinare antiparazitare de uz apicol

Dorim să vă prezentăm solicitarea Asociației Crescătorilor de Albine din România referitoare la unele derogări privind comercializarea produselor medicinale veterinare antiparazitare de uz apicol prin filialele județene ale A.C.A.R., și răspunsul la această soliciare.
Citește mai mult

CMVRO

Adresa ANSVSA privind vaccinarea antirabică a câinilor, pisicilor și dihorilor cu vârsta de peste 12 săptămâni

Adresa ANSVSA privind vaccinarea antirabică a câinilor, pisicilor și dihorilor cu vârsta de peste 12 săptămâni și circulația lor în spațiul UE și tări terțe.
Citește mai mult

Model de Registru de consultații și tratamente pentru exploatații nonprofesionale

Modelul de registru pentru consultații și tratamente agreat de către A.N.S.V.S.A.
Citește mai mult

CMVRO

Studiu farmacovigilenta

In numele Consiliului de Administratie al FVE, avem placerea de a anunta lansarea "Studiului veterinar privind raportarea reactiilor adverse (de farmacovigilenta)"
Citește mai mult

Ştiinţa

Companii

Internaţional

Literatură