Controale ale inspectorilor sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor în perioada 15-21 iunie 2012

(26.06.2012) În perioada 15.06.2012 – 21.06.2012 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a municipiului Bucureşti au desfăşurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.

ANSVSA Unităţile controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, a altor produse alimentare precum şi unităţi de depozitare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.

Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, condiţiile de igienă şi de funcţionare ale unităţii, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP.

În unităţile respective s-au efectuat 2.201 de controale, în urma cărora au fost aplicate 13 amenzi, în valoare de 10.600 lei şi au fost acordate 27 de avertismente.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, cum ar fi:

 • neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, termohigrometre, practici de lucru, spaţii, pereţi, corpuri iluminat, lotizare, paviment, ustensile, recipienţi, surse de apă, utilaje,canalizare, acţiuni DDD)
 • neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză)
 • neconformităţi privind personalul (echipament, cursuri igienă)
 • neconformităţi documentare (consemnări)
 • neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, termograme, consemnări)
 • altele (comercializare, documente mijloace transport, lipsă înregistrare)

Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:

 • Arad, 2.000 lei - nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare ale produselor alimentare;
 • Bihor, 1.200 lei – comercializarea de produse alimentare neconforme;
 • Călăraşi, 2.600 lei - nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite, comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Cluj, 1.200 lei - lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Ialomiţa, 600 lei- igienizare insuficientă a spaţiilor;
 • Ilfov, 600 lei - paviment neigienizat, pereţi afumaţi, recipienţi şi ustensile neigienizate;
 • Vaslui, 600 lei - comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, echipament sanitar de protecţie incomplet, termograme incomplete;
 • Vâlcea, 1.800 lei – comercializarea unor produse alimentare neetichetate corespunzător, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, spaţiul de procesare neigienizat.

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pe anul 2012, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.Mai multe Ştiri

ANSVSA

Numirea în funcţia de preşedinte al ANSVSA a domnului Andrei Butaru

Noul preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, numit prin decizie a primului - ministru, domnul Dacian CIOLOŞ, este  domnul Andrei BUTARU
Citește mai mult

ANSVSA

Vicepreşedintele Csutak Nagy Laszlo exercită atribuţiile preşedintelui ANSVSA

Domnul Csutak Nagy Laszlo, vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat,  exercită atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor până la numirea conducătorului instituţiei conform legii
Citește mai mult

OIE

Seminar al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Animalelor (OIE) organizat în România

Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor a ales România drept gazdă pentru organizarea Seminarului Regional OIE al punctelor focale naţionale pentru laboratoarele veterinare
Citește mai mult

ANSVSA

Întâlnire a conducerii AVSVSA cu reprezentanţii FSVR

În data de 30.09.2015, la solicitarea reprezentanţilor AVSVSA, a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai FSVR, în vederea dezamorsării situaţiei create, pe fondul nemulţumirilor salariale exprimate şi a protestelor anunţate de federaţia sindicală
Citește mai mult

Diagnosticarea "Bolii limbii albastre"(Bluetongue) în 10 exploataţii non-comerciale din judeţul Botoşani

Actualizarea situaţiei privind evoluţia “Bolii limbii albastre”(Bluetongue)  în exploataţii non-comerciale din judeţul Botoşani

În data de 4.9.2015, în România, a fost diagnosticată “Boala limbii albastre”(Bluetongue), în judeţul Botoşani, în localitatea Bobuleşti, în apropiere de râul Prut şi de graniţa cu Republica Moldova
Citește mai mult

Diagnosticarea "Bolii limbii albastre"(Bluetongue) în 10 exploataţii non-comerciale din judeţul Botoşani

Diagnosticarea “Bolii limbii albastre”(Bluetongue) în 10 exploataţii non-comerciale din judeţul Botoşani

În data de 4.9.2015, în România, au fost diagnosticată “Boala limbii albastre”(Bluetongue),  în judeţul Botoşani, în trei exploataţii din localitatea Boboluşti, în apropiere de râul Prut şi de graniţa cu Republica Moldova
Citește mai mult

ANSVSA

Vizită de lucru a unei delegaţii din Republica Arabă Egipt

În perioada 7 – 9 septembrie, la invitaţia ANSVSA, o delegaţie din cadrul Ministerului Agriculturii din Republica Arabă Egipt, condusă de către Subsecretarul de Stat, dr. Sayed Gad El Moula, efectuează o vizită de lucru în ţara noastră
Citește mai mult

CMVRO

Adresa ANSVSA - domenii de competență

Atașat prezentei adrese vă inaintăm un tabel comparativ (ANEXA) care conține - "Domeniile de competență ale serviciilor sanitar-veterinare de stat", "Atribuțiile Autorității", "Drepturile și competențele Autorității", "Obligațiile principale ale medicilor veterinari oficiali", "Competențele dobândite prin diplomele de licență"
Citește mai mult

Ştiinţa

Companii

Internaţional

Literatură