Practica veterinară.ro 4

(02.08.2011) Practica Veterinară.ro este o publicatie lansată sub egida Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România

Veterinarii români, în comunitatea WSAVA


Author: Dr. Valentin Nicolae

Introduction: AMVAC/RoSAVA (Asociaţia Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie) este membră a WSAVA (The World Small Animal Veterinary Association). WSAVA favorizează schimbul de informaţii ştiinţifice între medicii veterinari şi între organizaţiile lor sanitar-veterinare. Scopul principal al organizaţiei WSAVA este de a avansa calitatea în medicina veterinară de animale mici şi chirurgie, iar acest obiectiv general se realizează în moduri diferite. Membrii WSAVA provin din organizaţii veterinare din întreaga lume care se ocupă cu animalele de companie mici, cum ar fi pisici, câini, iepuri, porcuşori de Guineea etc. În prezent, există 80 de asociaţii membre şi afiliate, ce reprezintă peste 75.000 de medicii veterinari.

 

Examinarea radiografică a aparatului urinar la câine şi pisică


Author: FlorinEugen Grosu

Afiliation: DVM, Ph.D. Stud., Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti

Rezumat: Tehnicile radiografice cele mai folosite sunt radiografia generală şi de contrast. În funcţie de substratul anatomic se foloseşte urografia excretorie pentru examinarea tractului urinar superior, cistografia de contrast (pozitiv, negativ şi dublă) şi uretrografia de contrast pentru cel inferior. Radiografia generală furnizează informaţii cu privire la anatomia externă a rinichilor când contrastul abdominal este adecvat şi permite vizualizarea acestora şi mărimea rinichilor.

Cuvinte-cheie: radiografie de contrast, urografie excretorie, rinichi, afecţiuni renale

Abstract: The most used radiographic techniques are general radiography and contrast radiography. Depending on the anatomic substrate is used the excretory urography to examine the upper urinary tract, contrast cistography (positive, negative and double) and the lower contrast uretrography. General radiography provides information on: external anatomy of the kidneys when the contrast is adequate abdominal and allows their visualization and kidney size.

Keywords: contract radiography, excretory radiography, kidney, kidney diseases

 

Anestezia la pacienţii cu afecţiuni renale


Author: Carmen Șerdean

Afiliation: Pet&Vet E.R. Timișoara

Introduction: În ultimii 10-15 ani, anestezia a avansat extrem de mult, permițând medicilor veterinari practicieni să efectueze intervenții chirurgicale complicate, de lungă durată, la pacienți în vârstă sau cu boli preexistente (afecțiuni cardiovasculare, hepatice, renale, endocrine, pacienți diabetici, pacienți obezi etc.).


Sindromul cardio-renal

Author: Vlad Mănescu

Afiliation: Cabinet veterinar Blue Vets, Bucureşti

Rezumat: Interrelaţiile între bolile cardiace şi cele renale reprezintă probleme relativ vechi în medicină. Iniţial a fost formulat conceptul de sindrom cardio-renal definit ca agravarea (deteriorarea) funcţiei renale secundară insuficienţei cardiace. În ultimii ani, conceptul de SCR a căpătat noi sensuri şi s-a stabilit că în termenul de sindroame cardio-renale, sunt incluse tulburările cardiace şi renale, în care disfuncţia acută şi cronică într-un organ poate induce disfuncţie acută sau cronică în celălalt organ. Rezultă astfel natura bidirecţională a influenţei injuriei sau disfuncţiei dintr-un organ (de exemplu inimă), care produce disfuncţie sau injurie secundară în celălalt organ (rinichi).

Cuvinte-cheie: sindrom cardio-renal, boală cardiovasculară, uremie, angiotensină

Abstract: The relation between heart disease and kidney are relatively old medical problems. It was originally formulated the concept of cardiorenal syndrome defined as worsening (deterioration) of heart failure secondary to renal function. In recent years, the concept took on new meanings for the SCR and found within the cardiorenal syndrome, cardiac and renal disorders are included in the acute and chronic dysfunction in one organ may induce acute or chronic dysfunction in other organ. The result is two-way nature of injury or dysfunction of the influence of an organ (eg heart), causing dysfunction or secondary injury in the other organ (kidney).

Keywords: cardio renal syndrom, cardiovascular illness, uremia, angiotensin

 

Aspecte ecografice şi radiologice în corelaţie cu diagnosticul tumorilor ureterale la câine

Author: Adela Mendea1, Semina Tuku2

Afiliation: 1. Spitalul Clinic Veterinar Ilioara, Bucureşti; 2. A&A Medical Vet, Bucureşt

Rezumat: Acesta este un studiu care dezvăluie beneficiile ultrasunetelor şi radiologiilor într-un caz de tumori bilateral ureterale. Sonda de înaltă frecvenţă ne permite să urmărim ureterul până la juncţiunea vezicii urinare. Cu ajutorul Doppler putem face diferenţa între ureter (în special segmentul de mijloc şi distal) şi vasele de sânge. Semnele radiologice în urografie excretoare sunt, de asemenea, caracteristice de hidronefroză secundară şi hydrouretră. Transpunerea uretrei într-o locaţie nouă vezicii urinare avem posibilitatea de a evita un obstacol şi putem restabili fluxul urinar, cât şi o şansă la viaţă pentru unele animale.

Cuvinte-cheie: tumori ureterale, transpunere, efectul Doppler, hidroureter

Abstract: This is a study that reveals ultrasound and radiographic benefits in a case of bilateral ureteral tumors. High frequency probe allows us to follow the ureters until the bladder jonction. Because of the Doppler we could make the different between ureter (especially middle and distal segment) and blood vessels. Radiologic signs in excretory urography are also characteristic of secondary hydronephrosis and hydroureter. Transposition of the ureter to a new bladder location is the possibility to avoid an obstacle and to restore the urinary flow and a chance for life for some animals.

Keywords: ureteral tumors, hydroureter, Doppler, transposition


Diagnosticul ecografic și radiologic al ureterului ectopic la câine și managementul chirurgical al acestuia

Author: Adela Mendea

Afiliation: Spitalul Clinic Veterinar Ilioara, Bucureşti

Rezumat: Ureterul ectopic este o anomalie congenitală a segmentului terminal al ureterului. Orificiul ureteral este localizat distal de trigonul vezical. Incontinența urinară continuă sau intermitentă este cel mai frecvent simptom asociat ureterului ectopic. Diagnosticul este sugerat de urografia excretorie și confirmat prin intervenția chirurgicală. În scop de diagnostic, mai putem folosi uretrografia retrogradă, vaginocistografia și examenul ecografic. Ureteroneocistostomia reprezintă reimplantarea la vezica urinară a ureterului detașat chirurgical. Aceasta este o manoperă delicată, ureterul fiind o structură foarte “fină”. Complicațiile post-operatorii includ strictura locului de sutură (anastomozei), hidrouretrul și hidronefroza.

Cuvinte-cheie: ureter ectopic, incontinență, urografie, ureteroneocistostomie

Abstract: Ureteral ectopia is a congenital abnormality of the terminal segment of the ureter. The ureteral orifice is located distal to the trigone of the bladder. Continuous or intermittent urinary incontinence is the most frequently clinical symptom associated with ureteral ectopia. The diagnosis of ectopic ureter is suggested by excretory urography and confirmed by surgery. We can also use retrograde urethrography, vaginocystography and ultrasonography. Ureteroneocystostomy means the reimplantation of a resected ureter into the bladder. This is a delicate procedure because the ureter is a thin structure. Postoperative complications include stricture of ureteral operative site, hydroureter and hydronephrosis.

Keywords: ectopic ureter, incontinance, urography, ureteroneocystostomy


Un caz de strictură esofagiană şi importanţa endoscopiei digestive flexibile în diagnosticul şi prognosticul stricturilor esofagiene

Author: C.D. Lescai

Afiliation: Salvavet-IlioaraAnimal Hospital

Rezumat: Acesta este un studiu a cărui importanţă este dată de tehnicile complexe de diagnostic şi intervenţie în cazul unei patologii greu accesibile, stricturile esofagiene. Studiul urmăreşte modalitatea de depistare, evaluare şi eventual intervenţie în situaţia existenţei îngustărilor de lumen esofagian determinat de cauze strict esofagiene, făcându-se diferenţa faţă de compresiunile externe cu manifestare similară, aşa cum este cazul hematomului mediastinal sau al formaţiunilor tumorale mediastinale ori toracice periesofagiene. Sunt urmărite avantajele şi dezavantajele fiecărei metode în parte, corelaţiile între acestea şi implicaţiile asupra animalului. În vederea diagnosticului şi intervenţiei, atât endoscopia digestiva flexibilă, cât şi tehnicile radiologice combinate sunt utilizate secvenţial pentru a obţine o evaluare exactă a amplitudinii stricturii, localizarea acesteia şi aspectele legate de traiectul esofagian şi detaliile de mucoasă esofagiană.

Cuvinte-cheie: strictură esofagiană, endoscopie, diagnostic

Abstract: This is a study that emphases the importance of the digestive flexible endoscopy in the diagnosis and prognosis of the esophageal strictures. This is the case of a toy breed dog with a history of bone ingestion and retention in the mid esophagus. The study also deals with other diagnostic techniques as the contrast x-ray exposures. It is found that the endoscopy procedures offers new and valuable details of the location and true aspect of the stricture. One can even assess the dimensions of the scars and the location of the stricture regarding local landmarks as the base of the heart, distal esophageal sphincter, tracheal indentations. It is by all means the only method for the remedy of esophageal strictures even if in repeated procedures. Local pictures of the stricture site itself are most suggesting of the advantages of the digestive flexible endoscopy.

Keywords: esophageal stricture, endoscopy, diagnosis


Febra familială a Shar-peiului (FSF) şi amiloidoza

Author: Monica Rusu

Afiliation: Clinica Altamiravet

Rezumat: De ce amiloidoza are atâtea moduri de manifestare clinică? De ce amiloidoza apare la unii Shar-pei la 2 ani şi la alţii la 10 ani? De ce unii Shar-pei fac amiloidoză şi alţii nu? De ce este amiloidoza o boală genetică la Shar-pei? Sunt multe întrebări la care în acest moment nu există răspuns, dar sunt multe teorii plauzibile care pot explica ceea ce observăm.

Cuvinte-cheie: amiloidoză, febra familială a sharpeiului, febra familială mediteraneană

Abstract: Why does amyloidosis have so many different clinical presentations? Why does it occur in some Shar-Pei at 2 years of age and in others at 10 years of age? Why do some Shar-Pei develop amyloidosis and others don’t? Why is it a genetic disease in Shar-Pei? There are many questions which have no answers at this time. I think several theories are plausible to explain the variations we see.

Keywords: amyloidosis, familial shar-pei fever, familial Mediterranean fever


Actualizare știinţifică asupra diabetului zaharat la pisici


Author: Danièlle A. Gunn-Moore

Afiliation: BSc, BVM&S, PhD, MACVSc, MRCVS RCVS, Specialist in Feline Medicine, Head of Feline Clinic, Department of Veterinary Clinical Studies, The University of Edinburgh Nestle Purina Lecturer on Feline Medicine and Geriatrics

Rezumat: Diabetul zaharat - a doua cea mai comună endocrinopatie la pisici, este cauzat de multiple disfuncții care rezultă dintr-un deficit absolute sau relativ de insulină. Incidența la pisici este de 1 la 200 de pacienți. Tratatmentul constă într-o serie de măsuri care implică scădere în greutate, modificare dietetică, administrare de insulină și/sau administarare orală de agenți hipoglicemianți. În timp ce semnele de diabet zaharat la pisicile obeze se pot rezolva cu o modificare de dietă, majoritatea pisicilor necesită cel puțin temporar și intervenție medicamentoasă. Pisicile diabetice care nu sunt afectate de obezitate ar trebui hrănite cu o dietă bogată în proteine și săracă în carbohidraţi. O alegere foarte bună în acest caz o reprezintă Purina Veterinary Diets DM Formula Felină. Pentru pisicile obeze cu diabet poate fi benefică hrănirea cu o dieta bogată în proteine, săracă în calorii și cu un nivel ridicat de fibre pentru a le ajuta să scadă în greutate, așa cum este Purina Veterinary Diets OM Formula Felină.

Cuvinte-cheie: diabet zaharat, insulină, dietă, Purina Veterinary Diets

Abstract: Diabetes mellitus - the second most common endocrinopathy in cats. It is caused by a multifactorial group of disorders that result in an absolute or relative lack of insulin. Incidence in cats is approximately 1 in 200 patients. Treatment consists of various combinations of weight loss, dietary modification, insulin administration, and/or oral hypoglycaemic agents. While the signs of diabetes mellitus in obese cats may resolve with dietary modification, most cats need at least temporary medical intervention. Non-obese diabetic cats should be fed a diet that is high in protein and low in carbohydrate. A very good recommendation is Purina Veterinary Diets DM Feline Formula. Obese diabetic cats may benefit from being fed a high protein, low calorie, and possibly, high fibre diet to help them lose weight such as Purina Veterinary Diets OM Feline formula.

Keywords: diabetes mellitus, insulin, dietary, Purina Veterinary Diets


Hematomul subcapsular renal la pacientul diabetic

Author: Daniel Lescai

Afiliation: DVM MS MRCVS Spitalul Veterinar Salvavet-Ilioara, București

Rezumat: Hematomul subcapsular renal este o modificare de tip traumatic la nivel renal. În cazul medicinei omului, acesta are loc în aproximativ 10% din cazurile de traume abdominale fără penetrare. În cazul pisicilor, astfel de leziuni se pot produce ca urmare a traumatismelor prin cădere, accidente auto, agresiune fără penetrarea cavităţii abdominale.

Cuvinte-cheie: hematom subcapsular renal, examinare citologică, urografii intravenoase

Abstract: Subcapsular renal haematoma is a traumatic injury of the kidney. In human medicine this type of injury is seen in almost 10% of all blunt abdominal trauma. In cats, similar injuries can be seen after falling from a high places, road accident or aggression without penetrating the abdomen.

Keywords: subcapsular renal haematoma, cytological examination, intravenous urography


Aserţiuni privind patologia puerperală la căţea și pisică

Author: Paul Grigorescu

Afiliation: Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Medicină Veterinară Bucureştib

Rezumat: Puerperiumul este o perioadă decisivă pentru reproducţia carnivorelor şi este perioada de timp de la momentul fătării şi până la involuţia completă a tractusului genital. Durata normală a perioadei puerperale la carnivore este influenţată de numeroşi factori: condiţiile de întreţinere, de hrănire, vârsta, anotimp. Durata medie fiind considerată de 10-12 zile → 4-5 săptămâni la căţea. Reluarea normală a activităţii de reproducţie este de 6 luni, cu limite între 7 şi 12 luni, iar în cazuri patologice chiar mai mult.

Cuvinte-cheie: perperium, tractus genital, reproducţie

Abstract: Puerperium is a decisive period for the reproduction of carnivores and it is the time period from the moment of birth and untill the complete involution of the genital tract. Normal puerperium in carnivores is influenced by many factors: the conditions of maintenance, feeding, age, season. The average duration of 10-12 days is considered to bitch → 4-5 weeks. Resumption of normal breeding activity is 6 months with a range between 7 and 12 months, and in pathological cases even more.

Keywords: puerperal, genital tract, reproductionMai multe Ştiri

Practica veterinară.ro 15 (2/2014)

Practica veterinară.ro 15 (2/2014)

Practica Veterinară.ro este o publicatie lansată sub egida Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România
Citește mai mult

Imagine predefinită

Practica veterinară.ro 14 (1/2014)

Practica Veterinară.ro este o publicatie lansată sub egida Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România
Citește mai mult

Practica veterinară.ro 10 (1/2013)

Practica veterinară.ro 10 (1/2013)

Practica Veterinară.ro este o publicatie lansată sub egida Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România
Citește mai mult

Practica veterinară.ro 9 (4/2012)

Practica veterinară.ro 9 (4/2012)

Practica Veterinară.ro este o publicatie lansată sub egida Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România
Citește mai mult

Imagine predefinită

Practica Veterinară.ro 5 (4/2011)

Practica Veterinară.ro este o publicatie lansată sub egida Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România
Citește mai mult

Practica veterinară.ro 3

Practica veterinară.ro 3 (2/2011)

Practica Veterinară.ro este o publicatie lansată sub egida Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România
Citește mai mult

Practica veterinară.ro 2 (1/2011)

Practica veterinară.ro 2 (1/2011)

Practica Veterinară.ro este o publicatie lansată sub egida Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România
Citește mai mult

Practica veterinară.ro 1 (1/2010)

Practica veterinară.ro 1 (1/2010)

Practica Veterinară.ro este o publicatie lansată sub egida Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România
Citește mai mult

Ştiinţa

Revista

Companii

Internaţional